Obchodní podmínky

 

Pravidla soutěže „MEGATREFA“

  1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže „MEGATREFA” (dále jen „soutěž“) je společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, IČ: 43003575, DIČ: CZ699001753 (dále jen „organizátor“).

  1. OBDOBÍ KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž je rozdělena do 30 základních kol, které se konají v období od 24.07.2017 do 31.05.2018. Každé soutěžní kolo se koná zpravidla od soboty do soboty (tj. týden), přičemž každé soutěžní kolo je zahájeno zveřejněním vybraných zápasů. Přesný harmonogram jednotlivých soutěžních kol v rámci období konání soutěže je zveřejněn na www.megatrefa.cz.

V období od 05.12.2017 do 30.12.2017 organizátor vyhlašuje 6 mimořádných soutěžních kol, tzv. „Vánoční kola“. Přesný harmonogram jednotlivých Vánočních kol je zveřejněn na www.megatrefa.cz. Pravidla Vánočních kol jsou shodná s pravidly pro základní kola, pokud není níže stanoveno jinak.

V období od 08.06.2018 do 30.06.2018 organizátor vyhlašuje 3 mimořádná soutěžní kola, tzv. „Mistrovská kola“. Přesný harmonogram jednotlivých Mistrovských kol je zveřejněn na www.megatrefa.cz. Pravidla Mistrovských kol jsou shodná s pravidly pro základní kola, pokud není níže stanoveno jinak.

Organizátor je rovněž oprávněn uspořádat další mimořádné soutěžní kolo, a to v termínu, který bude zveřejněn na www.megatrefa.cz. Pravidla mimořádných soutěžních kol budou shodná s pravidly pro základní kola uvedená v těchto pravidlech, nebude-li organizátorem výslovně stanoveno jinak, s tím, že výše jackpotu bude v rámci mimořádného soutěžního kola fixní a případné konání mimořádného soutěžního kola nebude mít žádný vliv na výši jackpotu v rámci základního kola, které se bude konat bezprostředně po ukončení mimořádného soutěžního kola.

  1. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která je členem Fortuna Klubu Plus (dále jen „FKP“), tj. uzavřela s organizátorem smlouvu o účasti na hazardních hrách (dále jen „soutěžící“).

Pro účely účasti v soutěži je nutné, aby soutěžící (i) byl členem FKP a (ii) sdělil organizátorovi osobní údaje v rozsahu vyžadovaném zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“) – tj. zejména rodné číslo, místo narození, občanství, informace, zda je politicky exponovanou osobou. Pro získání nároku na výhru je vedle splnění dalších povinností stanovených v těchto pravidlech nutné, aby soutěžící nebyl v režimu dočasného konta ve smyslu příslušných herních plánů.

Soutěže se nemohou zúčastnit fyzické osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

  1. MECHANIKA SOUTĚŽE

Soutěžící se soutěže, respektive příslušného kola, zúčastní tak, že se prostřednictvím přihlašovacích údajů do FKP, které získal v souvislosti s uzavřením smlouvy o účasti na hazardních hrách, přihlásí do aplikace dostupné na www.megatrefa.cz a vyznačí své tipy na výsledek šesti (6) zápasů vybraných organizátorem. Svůj tip může soutěžící vyznačit vždy od okamžiku zveřejnění vybraných zápasů, které organizátor zveřejní zpravidla po ukončení předchozího kola, tj. zpravidla v sobotu, a to do zahájení prvního z šesti (6) vybraných zápasu příslušného kola, tj. zpravidla v sobotu, přičemž v rámci tohoto období může soutěžící své tipy na výsledek rovněž také měnit. V období od okamžiku zahájení prvního z šesti (6) vybraných zápasů příslušného kola již dále není možné tipy na výsledek zápasů v rámci příslušného kola upravovat.

Pro účast v kterémkoli kole soutěže není nutná účast v kterémkoli jiném kole soutěže. Výhra v kterémkoli kole soutěže nevylučuje získání výhry v kterémkoli jiném kole soutěže. Každý soutěžící se může účastnit příslušného soutěžního kola pouze jednou, tj. není možné, aby jeden soutěžící uložil v aplikaci několik odlišných tipů.

  1. VÝHERCI A VÝHRY

Výhercem příslušného soutěžního kola se stane soutěžící, který správně tipne výsledek všech šesti (6) vybraných zápasů daného soutěžního kola a zároveň splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech potřebné pro získání výhry. Výhercem příslušného soutěžního kola může být vždy pouze jeden soutěžící. V případě, že základní podmínky pro získání výhry splní více soutěžících, pak se vítězem příslušného soutěžního kola stane soutěžící, který svůj správný tip na výsledek všech šesti (6) vybraných zápasů uložil do systému jako první. V případě shodnosti i tohoto parametru, bude vítěz daného soutěžního kola vylosován, a to ze všech soutěžících, kteří správně tipli výsledek všech šesti (6) vybraných zápasů a svůj tip uložili shodně jako první ve stejný čas.

Výherce příslušného soutěžního kola (s výjimkou Vánočních kol a Mistrovských kol) získá peněžní částku ve výši odpovídající aktuální výši jackpotu. Výše jackpotu je vždy minimálně 100.000 Kč, není-li v těchto pravidlech stanoveno jinak, přičemž pokud v některém soutěžním kole žádný ze soutěžících netipne správně výsledek všech šesti (6) vybraných zápasů, bude výše jackpotu pro následující soutěžní kolo navýšena o 50.000 Kč. Navyšování jackpotu v jednotlivých soutěžních kolech bude při splnění stanovených podmínek opakováno do doby dosažení jackpotu. Pro případ, že soutěžící správně tipne výsledek všech šesti (6) zápasů avšak nesplní ostatní podmínky stanovené v těchto pravidlech pro získání výhry, pak mu jackpot nebude vyplacen a v následujícím soutěžním kole bude původní výše jackpotu opět navýšena o 50.000 Kč.

Výherce každého příslušného Vánočního kola získá, namísto shora uvedené výhry, výhru ve výši 1.000.000 Kč. V případě, že v příslušném Vánočním kole žádný soutěžící neuhádne správně výsledek všech šesti (6) vybraných zápasů, nebude tato výhra vyplacena, tj. výhra nebude převedena do dalšího Vánočního, resp. soutěžního kola.

Výherce každého příslušného Mistrovského kola získá, namísto shora uvedené výhry, výhru ve výši 1.000.000 Kč. V případě, že v příslušném Mistrovském kole žádný soutěžící neuhádne správně výsledek všech šesti (6) vybraných zápasů, nebude tato výhra vyplacena, tj. výhra nebude převedena do dalšího Mistrovského, resp. soutěžního kola.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že pokud soutěžící nesplní všechny podmínky pro získání výhry a nárok na výhru zanikne, pak se náhradní výherce neurčuje.

V rámci jednotlivých soutěžních kol jsou soutěžícím udělovány body dle níže uvedené tabulky:

TIP

POČET BODŮ

Za každý správný tip na výsledek zápasu s přesným skóre (např. tip 1:2, výsledek 1:2)

10 bodů

Za každý správný tip na vítěze a přesný brankový rozdíl (např. tip 1:2, výsledek 2:3)

8 bodů

Za každý správný tip na vítěze utkání a počet gólů v zápase (např. tip 1:2, výsledek 0:3)

7 bodů

Za každý správný tip na vítěze zápasu (např. tip 1:2, výsledek 0:4)

5 bodů

Za každý správný tip s celkovým počtem gólů v zápasu (např. tip: 1:2, výsledek 3:0)

2 body

Pokud v příslušném soutěžním kole (s výjimkou Vánočních kol a Mistrovských kol) žádný soutěžící netipne správně výsledek všech šesti (6) vybraných zápasů, pak soutěžící, kteří za své tipy získají v daném soutěžním kole (s výjimkou Vánočních kol a Mistrovských kol) nejvyšší počet bodů, získávají následující výhry:

Pořadí

Výhra

1. místo

bonus ve výši 5.000 Kč

2. místo

bonus ve výši 4.000 Kč

3. místo

bonus ve výši 3.000 Kč

4. místo

bonus ve výši 2.000 Kč

5. místo

bonus ve výši 1.000 Kč

6. - 8. místo

voucher na sledování O2 TV na 3 měsíce

Pokud v rámci příslušného Vánočního kola žádný soutěžící netipne správně výsledek všech šesti (6) vybraných zápasů, pak soutěžící, kteří za své tipy získají v tomto příslušném Vánočním kole nejvyšší počet bodů, získávají následující výhry:

Pořadí

Výhra

1. místo

bonus ve výši 10.000 Kč

2. místo – 10. místo

bonus ve výši 1.000 Kč

11. místo – 100. místo

bonus ve výši 100 Kč

Pokud v rámci příslušného Mistrovského kola žádný soutěžící netipne správně výsledek všech šesti (6) vybraných zápasů, pak soutěžící, kteří za své tipy získají v tomto příslušném Mistrovském kole nejvyšší počet bodů, získávají následující výhry:

Pořadí

Výhra

1. místo

bonus ve výši 10.000 Kč

2. místo – 10. místo

bonus ve výši 1.000 Kč

11. místo – 100. místo

bonus ve výši 100 Kč

Soutěžícím se body přidělují pouze za správný tip dle shora uvedené tabulky, přičemž maximální počet dosažených bodů za jeden zápas činí 10 bodů. V případě, že stejného nejvyššího počtu bodů dosáhne více soutěžících, pak o výherci rozhoduje počet správně uhodnutých přesných výsledků zápasů příslušného soutěžního kola, při shodnosti i tohoto ukazatele rozhoduje počet správně uhodnutých tipů na vítěze zápasů a hendikep příslušného soutěžního kola, při shodnosti i tohoto ukazatele rozhoduje počet správně uhodnutých tipů na vítěze utkání a počet gólů v zápase příslušného soutěžního kola, při shodnosti i tohoto ukazatele rozhoduje počet správně uhodnutých tipů na vítěze zápasů příslušného soutěžního kola, při shodnosti i tohoto ukazatele rozhoduje počet správně uhodnutých tipů na celkový počet gólů v zápase příslušného soutěžního kola, při shodnosti i tohoto ukazatele rozhoduje dřívější čas uložení příslušných tipů soutěžícího do aplikace, přičemž za okamžik uložení se považuje okamžik poslední změny.

Pokud se některý zápas příslušného soutěžního kola (včetně Vánočních kol a Mistrovských kol) odloží nebo není ukončen v rámci původně stanoveného konání daného soutěžního kola (bude odehráno méně než 90 minut), pak tip soutěžícího na tento zápas nebude zohledňován. V případě, že v rámci příslušného soutěžního kola bude řádně odehráno pouze 5 z 6 zápasů, bude výše jackpotu pro takové soutěžní kolo ponížena na fixní částku 100.000 Kč; pokud bude řádně odehráno pouze 4 z 6 zápasů, bude výše jackpotu pro takové soutěžní kolo ponížena na fixní částku 20.000 Kč. Budou-li v rámci příslušného soutěžního kola řádně dokončeny 3 či méně zápasů, bude dané soutěžní kolo zrušeno a jackpot nebude rozdělován a budou vyhlášeni pouze výherci, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů v daném soutěžním kole.

Výherci jednotlivých kol soutěže budou kontaktování prostřednictvím emailu nebo telefonu, který má výherce registrován u organizátora v souvislosti s jeho členstvím ve FKP, a to vždy nejpozději do tří (3) dnů po ukončení příslušného soutěžního kola.

Dle platných právních předpisů budou výhry, před jejich odeslání výhercům, poníženy o veškeré zákonem stanovené daně a odvody (zejména pak srážkovou daň), které je povinen odvést organizátor, a to v zákonem stanovené výši.

  1. PŘEDÁNÍ VÝHER

Výhra v podobě jackpotu, a výhry ve výši 1.000.000 Kč v rámci Vánočního kola, resp. Mistrovského kola, bude výherci odeslána na bankovní účet, který má výherce registrován u organizátora v souvislosti s jeho členstvím ve FKP, a to nejpozději do čtyřiceti pěti (45) dnů po zveřejnění výherců příslušného soutěžního kola. V případě, že výherce nemá u organizátora registrován bankovní účet, je povinen sdělit číslo bankovního účtu nejpozději do tří (3) dnů poté, co bude kontaktován organizátorem s oznámením o výhře, při nesplnění této povinnosti ve stanovené lhůtě nárok na výhru zaniká.

Výhry v podobě bonusů, budou výhercům poukázány na jejich hráčské konto, které mají vedeno u organizátora v souvislosti s uzavřením smlouvy o účasti na hazardních hrách, a to nejpozději do tří (3) dnů ode dne zveřejnění výherců příslušného soutěžního kola, přičemž jiný způsob výplaty této výhry není možný. Výhry v podobě bonusů v rámci Vánočních kol budou výhercům poukázány na jejich hráčské konto nejpozději do 15.01.2018. Výhry v podobě bonusů v rámci Mistrovských kol budou výhercům poukázány na jejich hráčské konto nejpozději do 10.07.2018.

Vouchery na volné online sledování O2 TV budou výhercům doručeny na emailovou adresu, kterou mají registrovanou u organizátora v souvislosti s jejich členstvím ve FKP, a to společně s informací o způsobu jejich použití, a to nejpozději do tří (3) dnů ode dne zveřejnění výherců příslušného soutěžního kola, přičemž jiný způsob předání této výhry není možný.

Výhry jsou nepřenosné a na výhry nevzniká právní nárok.

  1. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny období konání soutěže, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění této informace na www.megatrefa.cz.

Bude-li mít organizátor podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící zároveň souhlas se zveřejněním svého jména, příjmení a případně také fotografie v případě jeho výhry v soutěži. Použití osobních údajů soutěžících a výherců se řídí Obchodními podmínkami ke smlouvě o účasti na hazardních hrách.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a organizátorem řídí Obchodními podmínkami ke smlouvě o účasti na hazardních hrách a právním řádem České republiky.

V Praze dne 1. června 2018